Min reise – del 4: Kreative hjerner er koblet annerledes

Min-reise-del-4-Blogg

Helt fra starten på min reise, har jeg tenkt at vi må slutte å komplisere alt mulig, samtidig som det må ha en viss substans.

Einsteins utsagn om å «gjøre det så enkelt som mulig, men ikke enklere», har fulgt meg og blitt et motto.

Også den sveitsiske psykiateren Carl Jung ble en viktig inspirasjonskilde for mitt arbeid. – Jung sa at inntil du gjør det ubevisste bevisst, vil det styre livet ditt og du vil kalle det skjebne. Det ønsket jeg ikke skulle skje med meg, og jeg tror vi i vesentlig grad kan styre livet selv.

Hjernen styrer

Så hvordan komme inn til det ubevisste? Ja, det er her hjernen kommer inn. Hjernen inneholder milliarder av nerveceller, som gjennom et avansert samspill styrer tanker, følelser, atferd og bevegelser, og behandler alle impulser som mottas. Hjernen blir en nøkkel her.

Jeg brukte hjernen som et redskap til å nå inn til det ubevisste, for å få mulighet til å skape varige resultater i livet. Meditasjon var blitt brukt i mer enn 5000 år for å nå inn til ubevisste tilstander, men for meg holdt ikke det. Så hvis jeg kunne bruke en aktiv form for meditasjon, mer som trening av det mentale, så kunne jeg klare å få til endringer.

Empati skaper fred

Nå i etterkant kan jeg forstå min intuitive del som holdt fast på det, fordi studier viser at det funksjonelle samspillet i Default Mode Network øker etter treningen av hjernen. Default Mode Network er involvert i en rekke funksjoner som f.eks. planlegging, hukommelse, innlæring, sosialt samspill og empati. Dette er for meg viktige kvaliteter for å ha det bra. Det er med empati vi kan skape en fredeligere verden, noe som var det jeg så da jeg hadde min nær-døden-opplevelse.

Alt vi har lært og opplevd fra vi var små er lagret i hjernens nettverk. Noe bevisst og noe ubevisst, og det er det ubevisste vi må inn til for å skape varige endringer. Vi kan godt si at vi går på en autopilot med forskjellig innlæring. Og vi kan endre uønsket atferd.

Kreative hjerner

Jeg leste nylig en forskningsrapport fra Harvard University der de blant annet ser at kreative hjerner er koblet annerledes. Det er helt nødvendig for å finne gode løsninger. Samtidig så de at hjernen engasjerer ulike hjerneområder, selv om disse områdene vanligvis ikke jobber sammen. Og det er mye av det hjernetreningen i grunnkurset i DB-System® gjør. Hele hjernen trenes, og det gir funksjonelle endringer i hjernen, altså et nytt og bredere nettverk.

Jeg mener at dette er nøkkelen som gjør at vi kan ha en viss oppskrift for livet vårt. Oppskriften jeg refererte til i forrige del: Ha et mål og en god intensjon. Sov på det, og lytt til magefølelsen i hverdagen for å finne løsningene til hvordan du skal komme frem.


I neste del deler jeg den teknikken som gjør at vi kan opprettholde forbindelsen til det ubevisste og få kreative og hele løsninger.  

Signatur Deborah Borgen

Min reise – del 5: Et nettverk av muligheter
Min reise – del 3: En oppskrift for livet