Min reise – del 3: En oppskrift for livet

Min-reise-del-3-Blogg

I 2002 fikk jeg en telefon fra Nordisk Film, hvor de søkte etter synske personer som kunne være med i en TV-serie de skulle starte. De sa de hadde fått et tips om å ta kontakt med meg. Til å begynne med var jeg ganske så skeptisk til programmet, og jeg hadde aldri sett på meg selv som synsk. Selv min egen familie begynte å lure på hva jeg hadde å gjøre i et «sånt program».

På det tidspunktet jobbet jeg med Jose Silvas kurs for å trene mennesker til å bruke mer av sin intuisjon og magefølelse, og gjennom det bruke mer av det potensialet som er naturlig i oss. Jeg hadde allerede laget teknikker som i dag finnes i grunnkurset, og TV-programmet ga meg muligheten til virkelig å sette mine teknikker på prøve. Samtidig fikk jeg testet min tanke og teori, om at alle har en medfødt ESP-sans, og at det ikke var noe rart eller spesielt som bare noen få kunne bruke.

ESP står for ekstra sensorisk persepsjon, altså en sans til å motta ikke fysisk informasjon. Ikke-fysisk betyr å motta informasjon fra det ubevisste, slik vi gjør når vi drømmer og når vi bruker magefølelsen eller intuisjonen. Verbal kommunikasjon foregår i det ytre og det bevisste og non-verbal kommunikasjon foregår i det ikke-fysiske ubevisste. Jeg ønsker at folk skal forstå ESP-sansen på en ny måte, slik at vi kan bruke den til positive og gode løsninger. 

Fornemmelser for mord

Fornemmelser for mord gikk i tre sesonger fra 2002-2005. Det var ekstremt følelsesmessig krevende, og jeg var glad jeg hadde mine teknikker til å gå gjennom opplevelser og bearbeide det jeg var med på. Fra pårørende som sliter og sitter i en uvisshet, til det jeg selv tok inn og opplevde. Allikevel, tror jeg, at jeg gjorde noe som var en hjelp tross alt.Jeg vet selv hvordan det er å være pårørende og være  følelsesmessig i uvisshet og sjokk.

I én av episodene ble jeg kjørt ut til en skog der jeg skulle finne frem til et funnsted. Det var trær så langt øyet kunne se, og alt så likt ut. Ingen fortalte meg verken hvor jeg skulle gå eller hva som hadde skjedd. Jeg hadde forberedt meg med en av teknikkene. Det eneste jeg hadde var en klar intensjon og et mål, og alt jeg kunne gjøre var å stole på min intuisjon og magefølelse.

Denne episoden spesielt, viste meg hvor viktig det var å stole på egne valg og avgjørelser og ikke la seg påvirke av ytre omstendigheter. Selv opplevde jeg at jeg «rotet rundt i en sju-mils skog», men den faktiske realiteten var at jeg hadde gått en rett strekning fra start til mål.

Bekreftet teknikker og teori

Dette ble en virkelig tankevekker, og som også ga meg svar jeg søkte. Jeg fikk både bekreftet teknikkene og teorien, samtidig som jeg ble veldig bevisst på at den måten jeg jobbet på også er den samme oppskriften vi kan bruke i livet. For å bruke denne oppskriften i livet, trenger vi nøkkelen som åpner for vårt potensial og våre ressurser.

I neste del vil jeg fortelle mer om denne nøkkelen som gjør at vi kan ha en viss oppskrift for livet vårt. Du kan lese mer om dette i boken Magisk hverdag.

Signatur Deborah Borgen

Min reise – del 4: Kreative hjerner er koblet annerledes
Min reise – del 2: Min reise til India