Hva skjer inne i hodet?

hva-foregaar-i-hodet-blogg

Jeg kommer til å fortsette å stå på for å få et fag i skolen, der vi kan kvalifiseres for å håndtere det vi kaller livet. Da jeg vokste opp var det ingen som lærte meg om hva som skjer inne i hodet, eller hvordan jeg skulle håndtere alt et liv kunne inneholde. Alt fra gleder til sorger, små og store utfordringer eller problematikk på bortebane eller hjemmebane.

Den siste uken har bare gjort det ennå tydeligere for meg hvor viktig det er å lære om hva som skjer inne i hodet, og da mener jeg ikke symptombehandling eller overflatebehandling. Snarere tvert i mot, alt det som faktisk foregår på det indre planet av oss i våre tanker og følelser. Det å forstå hva som skjer inne i hodet, hvordan hjernen reagerer på tanker og følelser, og hvordan rydde opp hvis det oppstår et følelsesmessig kaos.

Hva skjer inne i hodet?

Vi har ca. 60 – 70 tusen tanker i løpet av et døgn. De bare er der, bevisst og ubevisst «flyr» de forbi. Noen ganger stopper vi opp og setter ekstra fokus på noen av dem, være seg de positive eller negative. Tankene forsterker også våre følelser, og de er hele tiden med på å påvirke livet vårt og hvordan vi har det til enhver tid.


Hvordan reagerer hjernen på tanker og følelser?

Hjernen er et komplekst organ og vi har ennå mye å lære om den. Jeg snakker ofte om at hjernen er som et nettverk, bygd opp av spor med erfaringer og lærdommer. Vi kan også tenke oss at den er vårt arkivskap, og at den lagrer minner i arkivskuffene. I hverdagen er hjernen stadig i arkivskapet og henter opp minner som gir en følelse som igjen gir tanker til følelsene. Hjernen er senteret som sender signaler ut i kroppen, og en sunn hjerne gir sunne signaler.


Hvordan rydde opp hvis det oppstår et følelsesmessig kaos?

DB-System® ble til gjennom at jeg søkte informasjon og satte det sammen til en trening og teknikker som kunne hjelpe meg til å håndtere alt et liv kunne inneholde.

Med det jeg har opplevd den siste uken, ville jeg tidligere ha skapt et følelsesmessig kaos i livet mitt. I stedet kan jeg nå bevisstgjøre meg de tanker og følelser som dukker opp, og bevisst velge hvilke tanker jeg fortsetter å tenke. Jeg kan få oversikt og rydde opp i bekymringer og tankespinn, og planlegge min morgendag slik at jeg på en god måte og med ro kan håndtere det jeg møter. I tillegg kan jeg endre det hjernen trigges av, for å skape nye varige minner.

Hjernen kan sammenlignes med en muskel i så måte at den blir sterkere jo mer den trenes. På grunnkurset i DB-System® styrkes hver hjernehalvdel for seg og samarbeidet mellom hjernehalvdelene styrkes, noe som betyr at vi kan på en enkel måte justere de deler av livet vi ønsker å styrke.

Vi KAN lære å velge.

Signatur Deborah Borgen

En visjon for livet
Når samvittigheten river