En visjon for livet

visjon-for-livet-peace-blogg

Mark Twain sa en ting som ble et viktig grunnlag for en visjon for livet mitt, og min søken etter å forstå hvordan vi fungerer som mennesker. Han sa: «De to viktigste dagene i livet ditt er den dagen du blir født, og den dagen du vet hvorfor du ble født».

Det virkelig «traff meg rett i hjertet», fordi jeg hadde på det tidspunktet bestemt meg for at jeg skulle bruke resten av livet mitt på å være med å bidra til; at den jorden vi lever på skal bli et bedre sted å være. Samtidig så tenkte jeg at dette måtte jeg ikke si til noen, for da blir det et klapp på skulderen og et skeivt blikk med en kommentar: «Ja, ja du er da god da». Du har kanskje opplevd det selv; du må jo ikke komme her og komme her og tro at du er noe bedre enn andre.


Hvorfor, er selve drivkraften

Du har kanskje stilt deg selv spørsmålene; hvorfor er jeg her og/eller hva er meningen med livet mitt? Det er gjerne de gangene livet ikke går på skinner at vi blir nødt til å gjøre dypere refleksjoner. Slik var det også for meg da jeg «møtte veggen» for mer enn tredve år siden.

For meg ble spørsmålet om hvorfor jeg ble født, selve drivkraften i livet mitt. Jeg hadde satt i system visjoner og mål, og drivkraften er det som har gjort at jeg ikke har gitt opp når livets små og store utfordringer dukker opp. Når folk himler med øynene og klapper deg på skulderen, så skal du stå sterkt. Dette er kanskje den mest skjulte mobbingen av et annet menneske, den typen som gjør at et menneske kan miste både seg selv og troen på at de kan. Derfor er et av mine mål å styrke hvert enkelt individ.

- En visjon for meg er en stor drøm jeg kan strekke meg etter, og spørsmålet til meg selv blir da hvorfor. Hvorfor skal jeg gjøre dette (visjonen)?

Min visjon er å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Hvorfor? Fordi jeg selv fikk muligheten til å hjelpe meg selv når «bagasjen» ble for tung å bære og livet ble snudd opp ned. Det å oppdage hvilke enorme ressurser vi kan ta i bruk for å snu livet fra traumatiske hendelser og stress, til et liv der hverdagens utfordringer kan løses med indre ro og gode løsninger. Våre iboende krefter, som jeg fikk et nært møte med da jeg var nær døden, vil jeg la andre oppdage i seg selv.


En visjon brytes ned til mål og arbeidsoppgaver

En visjon må brytes ned til mål og arbeidsoppgaver, og det er her det kan være enkelt å gi seg. Jeg takker i mitt stille sinn for at jeg måtte grave litt dypere på innsiden, stille spørsmål om meningen med mitt liv og for så å finne drivkraften som er å være en bidragsyter til en bedre verden. Det minner meg om noe jeg lærte ganske tidlig; «Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad». Noe iboende i mennesket.

Hva er din drivkraft og mening med ditt liv? Det å bruke tid på refleksjon av dette spørsmålet, vil også lede til at du vet hvor du skal gå og hva du skal gjøre. Du behøver ikke lenger å lure på; du vet. Du velger riktig jobb og arbeidsgiver får engasjerte mennesker som eier bedriftens visjon. Når den indre visjon møter den ytre visjon er det helt utrolig hva vi kan få til.

Signatur Deborah Borgen

La hver dag bli en aktiv dag for bevisstgjøring av egne verdier
Hva skjer inne i hodet?