La hver dag bli en aktiv dag for bevisstgjøring av egne verdier

gode-verdier-blogg

En dag skrev Facebook en melding, som inspirerte meg til å sette fokus på et viktig tema for meg.

Meldingen lød som følger: «I dag er det jordens dag, Deborah. I dag skal vi tenke på hvilken påvirkning vi har, og gjøre en positiv endring.» Fikk du den også, og hva tenkte du da?

Kanskje lot du deg inspirere i noen korte sekunder og delte den uten noen videre tanker? Eller kanskje stoppet du virkelig opp og tenkte på hvordan du kunne gjøre endringer? Eller er du i den kategorien som begynner å bli ganske lei disse dagene og blir litt oppgitt?

Temadager

Vi har alt fra vaffeldagen som symboliserer våren, eggdagen som promoterer eggets unike og fantastiske egenskaper, til mer alvorlige temadager.

Det er mange slike dager, og jeg forstår hva de som har fått ideen i utgangspunktet ønsket å få til. Det er bare det at nå har vi så mange dager vi skal ha fokus på forskjellige ting, at vi til slutt kanskje havner i den kategorien at vi ikke bryr oss lenger. Når den gode intensjonen forsvinner, ødelegger vi mer enn vi gagner.

Mitt budskap

Meldingen oppfordret meg til å bruke dagen til å tenke på hvilken påvirkning vi har, og gjøre en positiv endring.

Mitt budskap er å øke vår forståelse omkring hvordan vi påvirker verden rundt oss hver eneste dag, og ikke bare på en bestemt dag. Våre tanker og vår atferd kommer fra våre holdninger, og det er her du og jeg må gjøre innsatsen. Holdningsendringer kommer ikke av seg selv, du og jeg må være villige til å bevisstgjøre oss våre verdier som leder til gode valg og handlinger.

Det er en dag jeg ble ekstra glad for å finne. 20. mars er en offisiell lykkedag i regi av FN. Fra 2015 skal lykke være et globalt mål sammen med andre mål for bærekraft, der målet er å utvikle en internasjonal målestokk for framskritt om et alternativ til tradisjonelle vekstmål.

Du og jeg påvirker verden

Nå beveger samfunnet seg mot andre verdier enn det materialistiske, eller som jeg kaller det, vår ytre fasade. Vi må begynne å se på indre verdier og holdninger, og gjennom den endringen vil disse enkeltdager ikke lenger være nødvendige. Vi vil ha skapt en annen forståelse av hvordan du og jeg påvirker vår verden.

La hver dag bli en aktiv dag for bevisstgjøring av egne verdier, slik at vi hver dag kan leve ut våre nye verdier.

Signatur Deborah Borgen 

En historie fra mitt arkiv
En visjon for livet