Sommertips #5 – Tren opp ditt naturtalent

Sommertips-5-blogg

Helt fra du kom til denne verden, var du et naturtalent til å mestre livet. Den naturlige innlæring for oss mennesker er å lære ved å observere, øve ved å trene og så gjør vi det bare. Det vi lærer blir automatisert, og vi tenker ikke lenger over det.

Da du skulle lære å gå, øvde du helt til du klarte det. Det var ikke noe som het å gi opp eller ikke å klare. Du hadde «en del» forsøk, og hver gang reiste du deg. Det er den naturlige motstandskraften du er født med - du ga aldri opp!

For å hente frem denne kraften i deg selv, kan du øve deg på nye ting. Ikke vær redd, men ta ett steg av gangen: Lære først, så øve, øve og øve, helt til du kan. Da har du hentet frem din naturlige motstandskraft eller det som også er kjent som resiliens.

Det er utrolig hva vi kan klare å gjøre ved å følge denne «oppskriften», som er en helt naturlig del av deg. Dette er bare en påminnelse om at du har alt som skal til for å mestre livet.

Lykke til!

Signatur Deborah Borgen

Min reise – del 1: Nær-døden – et vendepunkt
Sommertips #4 – Lær deg mental førstehjelp