En av mine mest fascinerende drømmer

Tigerkobra-Blogg

Noen synes det kan være utfordrende å jobbe med egne prosesser, fordi vi ikke er vant til å jobbe med det indre og det ubevisste som et ledd i vår utvikling. Veldig ofte kan vi føle at vi trenger andres hjelp til slike prosesser, for eksempel gjennom en terapeut som leder deg gjennom selve prosessen. I DB-System® er det teknikker som hjelper deg til å lede deg selv, og mange har spurt om jeg kan beskrive litt om hvordan en slik prosess kan arte seg.

DB-System® handler om en balanse. Bruke kreativitet sammen med handling for å komme frem til mål, og for å kunne håndtere det vi kaller livet.

Livet i seg selv er en prosess, og gjennom livet møter vi forskjellige utfordringer og forskjellig problematikk vi ønsker å kunne få gjort noe med. Alle prosesser vil ikke være like, men kan allikevel settes inn i et system for å klare å håndtere dem. I grunnkurset er det to teknikker som vi blant annet bruker aktivt til prosesser, og jeg vil beskrive litt fra en prosess jeg har hatt, for å vise hvordan et slikt arbeid kan være.

I mer enn tjue år har jeg kjørt forskjellige kurs og foredrag, for å vise andre at vi har iboende ressurser til å bruke til en økt livskvalitet, og for å håndtere ting vi møter i livet med en indre ro og balanse. I 2009 kom jeg frem til et helt nytt kurs, som jeg visste ville hjelpe oss på en ny måte. Drømmen er å få arbeidet inn i samfunnet på alle plan - fra barnehage, skole og til departement. Jeg har gått en lang vei fra det fysiske ytre bevisste nivå til det kreative indre ubevisste nivå, for så å balansere disse to bevissthetsnivåer.


Starten på en indre prosess for å få forståelse

Som grunnlegger av noe helt nytt, og som krever at vi som mennesker er villig til å tenke nytt og gjøre forandringer i oss selv, har vært en utfordrende og krevende prosess som har pågått i mange år. Jeg søker hele tiden nye måter å kommunisere på, som gjør det lettere for mennesker å forstå hva DB-System® er og gjør. For en tid tilbake ble jeg oppmerksom på at jeg hadde mindre energi og glød enn vanlig, og det ble så tydelig at jeg måtte starte en indre prosess for å forstå hva som skjedde. Jeg vet at når jeg møter noe jeg ikke ønsker, må jeg få en klarhet i hva som ligger ubevisst.

Jeg startet denne prosessen med Nattfilm for å se på situasjonen som jeg hadde blitt oppmerksom på. Denne teknikken gjør at jeg kan få svar og løsninger på ting jeg ikke kan se eller forstå fra det bevisste nivå. Noen ganger kan jeg ledes til «tilfeldigheter» eller tanker og idéer kan dukke opp. Andre ganger svarer det ubevisste gjennom drømmene våre, noe som skjedde i mitt tilfelle her.


Drømmer – en indre dialog i det ubevisste

Jeg har alltid vært fascinert av drømmer, fordi de er en forbindelse med det ubevisste i oss. Drømmer er en indre dialog i det ubevisste, og gir god dybdeinformasjon når du forstår hva det kan si deg. Drømmeforskere har funnet ut at drømmer også har en problemløsende funksjon, og at drømmer er en form for ubevisst tenkning.

Jeg hentet inspirasjon fra Jungs dybdepsykologi, om å legge til rette en samtale mellom det bevisste og det ubevisste, med en fortolkning gjennom symboler. Jeg har fått mang en aha-opplevelse gjennom å tolke mine drømmer.

Samme natt, som jeg hadde brukt Nattfilm til å starte prosessen, fikk jeg en av mine mest fascinerende drømmer. Jeg drømte jeg var et sted, der mennesker var fylt av frykt. De var redde fordi det var et stort «monster» de måtte passere. De måtte gå gjennom et rom der «monsteret» oppholdt seg, og nå var det min tur å møte det fryktinngytende dyret. Jeg kom inn i rommet, og jeg så noe av det vakreste og flotteste jeg hadde sett. Det var en tigerkobra, som utstrålte en enorm kjærlighet og kraft. Den ga meg mye informasjon, og når jeg kom ut av rommet var jeg både stolt og glad for å ha vært villig til å gå inn i dette rommet der «monsteret» holdt til.

Tolkning av drømmer

Hvert menneske har sine egne hendelser, referanser og erfaringer i det ubevisste, som vi må ta hensyn til når en drøm skal tolkes. Det betyr at min drøm vil kunne bety forskjellig fra menneske til menneske, og det er derfor viktig at hvert menneske tolker sin egen drøm i lys av det som vi har med oss. Den må også tolkes ut i fra hva som var intensjonen i Nattfilm.

I en prosess bruker jeg Det Kreative Hjørnet for å se nærmere på det jeg har fått. Om det er en drøm eller bare idéer og tanker i det bevisste. Som nevnt er Nattfilm for å finne svar og løsninger, mens Det Kreative Hjørnet handler om det ubevisste og det vi har med oss.

I Det Kreative Hjørnet kan jeg føre en samtale mellom det bevisste og det ubevisste, og i dette tilfellet analyserer jeg drømmen jeg fikk og jeg har en indre dialog med tigerkobraen.

Først så jeg på dyret, som er sammensatt av en tiger og kobraslange. Tigeren representerte min handlekraft i hverdagen, og kobraen var den delen av meg som representerte det indre spirituelle. Det spirituelle kan på en enkel måte forklares slik Michael Jackson gjorde det i sin sang «Heal the world»: «There’s a place in your heart and I know that it is love». Kjærlighet er grunnleggende i alle mennesker, og er en naturlig tilstand vi er i når vi blir født.

Alle de menneskene i drømmen som var fylt av frykt var forskjellige deler av meg, og tigerkobraen minnet meg på at der det er frykt blir kjærligheten borte. Vi kan kun ha én følelse av gangen, og følelsene projiseres ut. Gjennom samtalen med tigerkobraen, fikk jeg også forståelsen av at frykten hadde kommet snikende som en kobra. Fordi jeg ville så mye, hadde jeg forsøkt å tilpasse språk og handling, men gjennom det mistet jeg meg selv. Jeg møtte så mange begrensninger på hva jeg kunne si og ikke si, hva jeg kunne være og ikke være, når jeg ønsket dette arbeidet inn i samfunnet.

Det neste steget i prosessen ble å ta med all den innsikt jeg hadde fått i Nattfilm, for så å fortsette prosessen med indre samtaler i Det Kreative Hjørnet med den som hadde så mye frykt og var blitt så redd, så redd. Det gjør jeg til frykten blir borte, slik at jeg igjen kan fortsette mitt arbeid i kjærlighet.

Jeg visste intuitivt at denne drømmen kom til å bli viktig for meg på mange måter. Det ble også viktig for meg å få det bildet jeg hadde i mitt indre, laget som et fysisk bilde, slik at tigerkobraen kunne henge på veggen som en påminnelse til å våge å være alt jeg er. Balanse på alle plan! Balanse mellom fornuft og følelser skaper følelsesmessig stabilitet. Vi trenger det alle!


En litt annerledes måte å leve livet på

Vi lar oss påvirke fra det ytre hold og andres meninger og holdninger hele tiden, og ja, frykten kommer snikende og er ødeleggende. Det finnes to følelser - frykt og kjærlighet, med det menes at uansett hva vi er redd for eller mønster vi har med som stopper oss, er det frykt i en eller annen form. Ved å lytte til hjertet og ikke tilpasse den vi er i hjertet, kan vi stå sterkt i oss selv.

Selv om ting stopper, betyr det ikke at teknikkene ikke fungerer, men hvordan jeg er villig til å se det jeg møter og åpne nye prosesser for å komme videre. Prosessen er livet og utviklingen, vi må bare lære oss å forstå den og håndtere det vi møter. Enkelt? Nei, men en spennende og interessant reise hvis vi velger å åpne for en litt annerledes måte å leve livene våre på.


Ønsker deg gode og spennende prosesser.

Signatur Deborah Borgen

Livet består faktisk av alt – liv og død og alt imellom
Fra egoisme til dugnad – en felles forståelse