Effektiv målsetting – et viktig fundament for et godt liv

effektiv-målsetting-blogg

Når vi setter mål, fokuserer vi ofte på alt som må gjøres, de tingene som vi tror vi ikke klarer, ting vi er redd for å gjøre og ting som kan gå galt. Noen ganger fokuseres det så mye på dette, at vi mister all energi før vi i det hele tatt har begynt. En annen utfordring kan være at de mål vi setter er så store og vi vet ikke hvor vi skal begynne. Fokus eller ikke, effektiv målsetting er et viktig fundament for å leve et godt og tilfredsstillende liv.

Mål beskriver retningen du vil ha i livet ditt. Vil vi ta bevisste valg, må vi vite veien vi skal gå for å kunne ta de gode valgene. Uten mål, ingen bevisst vei og livet blir akkurat slik – vi vet ikke hvor vi skal.

Målsetting er et verktøy vi kan bruke for å nå frem dit vi vil. Her følger noen punkter jeg har brukt som en mal, og som har gitt meg stor suksess i måloppnåelse.

Ha en visjon for livet ditt

John F. Kennedy sa: «Problemene i verden kan umulig bli løst av skeptikere eller kynikere som er begrenset av opplagte realiteter. Vi trenger menn og kvinner som kan drømme om det som aldri har eksistert...».

Spør deg selv hva du brenner for og ønsker å bruke tiden din til. Hva vil du bruke livet ditt til mens du er her? En visjon er en stor drøm du kan strekke deg etter, og hjelper deg til å holde motivasjon oppe og huske hvorfor du valgte målene.

Et spørsmål du må stille når du tror du har funnet din visjon er; hvorfor? Hvorfor skal jeg bruke livet mitt på dette, for så å kjenne etter om du blir motivert og tilfreds. Min visjon om bevisst å være med å påvirke denne verden til å bli et bedre sted å være, har holdt meg oppe gang på gang når dagene har vært tøffe og utfordrende.

Sett målene i forhold til din visjon

Selv om vi har lyst, kan vi ikke rekke å gjøre alt. Det som er viktig er at målene er i forhold til din visjon, noe som gjør at det blir de viktige tingene du prioriterer. Her kan du stille deg selv spørsmålene hva og hvordan. Hva kan jeg gjøre for å komme til min visjon, og hvordan kan jeg få utført handlinger, hvordan kan jeg gjøre det. Målene dine vil da utfordre deg nok til å motivere deg videre fra der du er nå.

Tidsfrister – en begrensende faktor

Mange mennesker setter frister for målene sine, men det kan vise seg å være begrensende. Vær tålmodig og fortsett med arbeidet mot målene dine, og ha tillit til at målene vil falle på plass når tiden er riktig. Hvis du har et langsiktig mål som kan ta måneder eller år å fullføre, da kan du sette delmål og oppgaver som må gjøres i mellomtiden.
 

Formuler mål som om det allerede er oppnådd

Formuler målet med et endelig resultat som er nøyaktig som du ønsker det. F.eks. jeg er.... eller jeg har.... Da vil det ubevisste sinnet ditt søke etter løsninger for å komme dit.

Skriv målene i en egen målbok

Mange føler at det er vanskelig å skrive ned målene, og finner på alle mulige unnskyldninger: «Hva om jeg ikke når målet, eller tenk om jeg når det»? «Hva om jeg ombestemmer meg»?

Da kan du huske at alt endrer seg hele tiden, også dine mål. Det er helt OK å ombestemme deg, og derfor er det også OK å endre målet du har valgt. Det er allikevel viktig å skrive ned målene dine. Å skrive dem ned er veldig virkningsfullt i seg selv, og i tillegg skaper det en objektivitet.

Skriv ned målene dine, og start med de mindre stegene som du kan få til nå. Se etter muligheter som dukker opp på veien som hjelper deg til å nå målet. Vær optimistisk og fortsett med de små, oppnåelige delmålene på din vei til målet. Plutselig en dag finner du at målet er oppnådd. Da har du fremdeles din store visjon som hjelper deg å finne nye mål i retning av visjonen og drømmen for ditt liv. Du kan aldri gå tom for mål når du har en visjon.

Aktiver mål i Det Kreative Hjørnet (mentalt)

Hvert mål aktiverer jeg mentalt fordi det styrker måloppnåelsen og gjør oss forberedt til å lytte og å være oppmerksomme på tanker, idéer og «tilfeldigheter». Forestill deg at ditt mål er oppnådd så ofte du kan. Våre tanker, drømmer og forestillinger er kreative på mange måter som de fleste ikke er klar over. De er en skapende kraft som hjelper og gjør målene til virkelighet, tro det eller ei.

Lev dagene

Dagene er selve livet og det skal leves til det fulle. Visjonen skaper motivasjon og tilfredsstillelse, og målene viser deg retningen du skal gå.

Mens du jobber for å oppnå målene dine, husk at ingen er perfekt. Dvs. du er perfekt slik du er. Livet er opp og ned og du kan ha mange dager når du «ikke føler for det». Istedenfor å gi etter for slike følelser, bruk teknikkene du lærer på grunnkurset i DB-System®. Det er effektive verktøy for å håndtere stress og å være i målrettet utvikling i livet. Alle kan!

Signatur Deborah Borgen

Vold i hjemmet – Ny forståelse og handling er nødvendig
Livet består faktisk av alt – liv og død og alt imellom