Vold i hjemmet – Ny forståelse og handling er nødvendig

vold-i-hjemmet-blogg

Det er viktig at verden forstår dette tema, slik at vi kan endre en utvikling vi ikke ønsker å delta i. Bak enhver mishandling ligger en traume, synlig eller usynlig. I tilfeller av mishandling finnes det en gjerningsperson og et offer – og de trenger begge hjelp. Vi trenger en ny forståelse om mishandling, og vi må være villig til å finne årsakene og ikke bare symptomer. Det vil si at vi må se mer enn det ytre og det fysiske.

To typer mishandling

Hva betyr ordet mishandling? Ordet er en kombinasjon av: misforstått og handling. Det er lett å erkjenne hvordan vi behandler andre når vi forstår dette. F.eks., å hyle eller skrike til noen er en misforstått bruk av stemmen, og er derfor en mishandling.

Det finnes to typer mishandling: fysisk og psykisk. Fysisk mishandling kan være f.eks. fysisk skade som juling; seksuelt; økonomisk; alkohol- eller rusmisbruk. Psykisk mishandling kan være f.eks. overvåkning; likegyldighet eller forsømmelse; muntlig mishandling; manipulasjon; fornærmelse, ydmykelse eller passiv-aggressiv atferd.

Hvorfor mishandler noen mennesker andre som de er glade i?

Det å føle utrygghet i eget hjem kan føre til en vane, hvor vi slipper løs følelser bak en lukket dør. Hvis en person ikke har lært hvordan de skal takle følelser på en balansert måte, kan følelser bygge seg opp og plutselig eksplodere mot noen de er glade i. De har kanskje ikke tenkt å skade noen, men det er dessverre resultatet. En annen grunn kan være at vedkommende har vokst opp i et miljø hvor vold har vært den eneste måten å takle vanskelige følelser på. Dette fører dessverre til uønsket atferd fordi de ikke kjenner til alternativer.

Hjernen utvikler seg på denne måten. Det begynner når vi er et foster, fortsetter gjennom barndom- og ungdomsårene hvor læring, opplevelser og observasjoner finner sted og skaper spor i hjernen. Hjernen bruker disse kjente spor inntil de er endret. Det betyr at hvis et spor for vold er skapt i hjernen, kan det være den eneste atferd denne personen har lært å bruke.

Hjernen er nøkkelen

Endring er mulig for de som ønsker det, og hjernen er nøkkelen. For å unngå følelsesmessig utbrudd, må vi lære å forstå og takle følelser slik at de ikke bygger seg opp. Siden hjernen er fleksibel, kan gamle spor endres, og dette er den eneste måten å oppnå varige endringer på.

En person kan kanskje tro at de ikke misbruker andre eller oppfører seg på en truende eller skadelig måte. Å være bevisst på ordene som betyr misforstått og handling, kan være det første steget til forståelse. Det er også helt nødvendig å være villig til å endre seg for å utvikle seg bort fra mishandlende atferd.

DB-System® kan hjelpe et offer til å behandle følelsesmessige arr og kan også hjelpe til en balanse mellom følelser og fornuft. Jeg var et offer før jeg tok i bruk de mentale teknikkene som balanserte hjernen min, skapte nye spor og endret hendelser fra mitt eget liv. På den måten skapte jeg et bedre og mer fredelig liv.

Når hjernen er i balanse, er det mulig å reagere på en balansert måte mellom følelser og fornuft. Det er mulig å oppnå en fredelig hverdag. Fred i hvert menneske fører til fredelige familier og videre til en fredelig verden.

Signatur Deborah Borgen

Mennesket – Den «skjulte» tikkende bomben
Effektiv målsetting – et viktig fundament for et godt liv