Det er sagt at mennesket er en intelligent skapning

fred-jente-blogg

Fred i verden er noe som veldig mange ikke kan forholde seg til, fordi det virker for stort og komplisert når vi ser hva som foregår i samfunnet – vårt eget land og resten av verden. Det er mange arrangementer og aktiviteter, og stadig settes det i gang nye prosjekter for å skape bedre løsninger for en fredeligere verden. Det er sagt at mennesket er en intelligent skapning. Jeg vet ikke.... Det skulle ikke være så vanskelig å leve det vi vil se.

Ikke ett sted settes det fokus på menneskets mentale holdninger og hvordan endre disse, og her ligger løsningen. Så enkel, dog så komplisert. Hvert enkelt menneske sitter med nøkkelen og bestemmelsen til en fredeligere verden.

Fred kan ikke besluttes av politikere, fred må skapes i hvert menneske

Fred kan ikke besluttes av politikere, fred må skapes. Selv det mest folkerike land i verden består av enkeltindivider, og det er her kompleksiteten kommer inn. Mennesket, du og jeg, må være den som er villig til å gjøre forandringer og skape fred.

There’s a place in your heart and I know that it is love.
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try you’ll find there’s no need to cry
In this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow.

Disse linjene er hentet fra en sang sunget av Michael Jackson. Sangen heter Heal the world og vi elsker den med god grunn. Sangen har et budskap som vi kan føle og den gir oss håp, selv om vi kanskje ikke vet hvordan vi skal være i denne tilstanden av ubetinget kjærlighet.


Ubetinget kjærlighet er en naturlig tilstand vi er i når vi blir født

Kjærlighet er grunnleggende i alle mennesker, og er en følelse vi konstant er på jakt etter. Når vi ikke helt vet hvordan vi skal finne denne følelsen inne i oss, finner vi mange andre former for kjærlighet. Vi forsøker å finne noe som uttrykker denne grunnleggende kjærligheten. For eksempel i kjærlighet mellom mann og kvinne, kjærlighet i vennskap, i religion, i politikk, en god følelse fra en vellykket karriere, fra rusmidler eller til og med materielle ting.

Ubetinget kjærlighet er en naturlig tilstand vi er i når vi blir født. Det finnes en måte å komme tilbake til denne tilstanden av kjærlighet, som Michael Jackson snakker om her.

Den er utfordrende kompleks, men enkel. Mennesket, enkeltindividet du og jeg - vi må erkjenne vår egen atferd og våre holdninger, og være villig til å ta et ansvar. Vi må som enkeltindivider ta tak og endre de holdninger som ikke skaper fredelige løsninger i våre liv og våre omgivelser, for så å påvirke videre til et fellesskap.

Michael Jackson sang det så fint i en annen sang også:

I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change.

Hvis det i det hele tatt skal skapes fredelige løsninger og en verden i fred, så holder det ikke bare med en internasjonal fredsdag. Ei heller at noen få individer skal gjøre det.

Vi som lever i dette århundret er ikke de første som har snakket om verdensfred, det har vi gjort i århundrer. Svaret er at det er et tankesett, holdninger og en filosofi som må endres, og det må den enkelte gjøre.


Tankesett, holdninger og vår filosofi må endres

Det er nå vi har sjansen, nå som vi forstår hvordan hjernen fungerer og dens evne til å endre seg, avlære og relære. For det er gjennom å endre de holdninger og tanker vi har lært som barn at vi kan endre våre egne liv som voksen. Vi kan ikke lengre si at vi ikke vet hvordan verden skal bli et bedre sted, for det gjør vi!

Nøkkelen til fred i verden ligger i hver og en av oss. Jo flere som aksepterer dette og er villig til å gjøre endring i seg selv, desto raskere kommer vi til det de aller fleste av oss drømmer om: En fredelig verden å bo i, for oss i dag, og de som kommer etter oss.

Signatur Deborah Borgen

Hjernen gjør akkurat slik den får beskjed om
Det tar sykt lang tid...