Vilkår og
betingelser

Vilkår for kjøp

Deborah Borgen gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.


Avtalen

Avtale om tilgang til nettkurs og webinar gjøres ved å gjøre seg kjent med og akseptere avtalevilkårene i denne avtalen. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettkursbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.


2) Partene

Selger:

Firmanavn: Unique Mind ESP AS v/Deborah Borgen

Kontaktadresse: Kalvetangveien 80A, 3132 Husøysund

E-post: info@deborahborgen.com

Telefonnummer: 33 40 17 00

Organisasjonsnr.: 988 535 869


Kjøper/kunde:

Den person som foretar bestillingen.


Angrerett

Ved kjøp av nettkurs og webinarer frafaller angreretten dersom du/dere har benyttet tjenesten. Ved å ha benyttet tjenesten menes det at tilsendt tilgang til kurset/webinaret etter kjøp er benyttet.

Avtaler om kjøp av digitalt innhold (§22, punkt n).

Innhold som ikke leveres på et fysisk medium, men som kjøpes og lastes ned eller strømmes direkte fra Internett, er derimot unntatt fra angreretten på nærmere bestemte vilkår. (Du kan lese mer her.)

Har du problemer med tilgang kan du kontakte kundeservice på info@deborahborgen.com

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke av personer som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.


Kortbetaling

Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Stripe og/eller Simplero. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert, og betaling uteblir, vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.


Levering

Levering er skjedd når kjøperen har mottatt en e-post med ordrebekreftelse. Denne e-post sendes umiddelbart etter kjøpet er godkjent i Stripe/Simplero.

Vi tar ikke ansvar for feil på server eller ved feil inntasting av e-post adresse eller leveringsadresse.


Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.


Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Deborah Borgen. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Deborah Borgens nettsider og portaler, uten samtykke fra rettighetshaver Deborah Borgen.


Betingelser for bruk av nettportalens innhold

Du kjøper tilgang til nettportalens innhold i nettkursperioden. Deborah Borgens produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet, eller materialene som er tilgjengelig i produktet, på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Deborah Borgen. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Deborah Borgen tilbyr individuelle nettkursprogrammer og webinarer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under nettkurset og i den private medlemsportalen/webinaret. Hvis du ønsker å ta nettkurs/webinar sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe det individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta nettkurs/webinar, vil et eget kurs/webinar måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.


Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Deborah Borgen garanterer at dine personopplysninger eller e-postadresse aldri vil leveres til en tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjonen vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister.

Dette kan du lese mer om i vår personvernerklæring: https://www.deborahborgen.com/personvern


Ansvarsbegrensning

Deborah Borgen og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, nettkursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette nettkurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på nettkurset. Vi gir ingen garantier i forhold til resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, og innsats, for å nevne noen.

Kunden er selv ansvarlig for at teknisk utstyr er korrekt installert og innstilt for benyttelse av tjenesten(e). Selgeren tar intet ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av tjenesten(e) dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt nettleser eller andre mangler ved kundens utstyr.


Avlysing og utsettelse

Deborah Borgen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs/webinar som følge av årsaker som er utenfor Deborah Borgens kontroll. Ved utsettelse fra Deborah Borgens initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.


Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.


Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.


Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.


Varighet/oppsigelse

Kontraktsforholdet for den enkelte kursdeltaker starter når nettkurset er tilgjengelig og i 12 måneder. Noen nettkurs vil kunne ha en kortere varighet enn 12 måneder. I disse tilfeller vil varigheten være tydelig spesifisert på det aktuelle produktet/produktbeskrivelsen. Krenkelse av opphavsrettigheter og andre rettigheter anses også som vesentlig mislighold. Selger har også rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom tjenesten(e) skal nedlegges eller inkorporeres i annen tjeneste.


Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.


Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.


Force majeure, driftsstans m.m.

Deborah Borgen fraskriver seg ethvert ansvar for force majeure, driftsstans m.m. som rammer oss i Norge og/eller dets underleverandører og som medfører at vi ikke kan oppfylle avtalen.


Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Deborah Borgen
E-post: info@deborahborgen.com
Adresse: Kalvetangveien 80A, 3132 Husøysund

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.